ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพลิ้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
19
21
40
2
รวม อบ.
33
31
64
3
ป.1
11
22
33
1
ป.2
22
26
48
1
ป.3
29
19
48
1
ป.4
22
24
46
1
ป.5
16
28
44
1
ป.6
21
21
42
1
รวมประถม
121
140
261
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
171
325
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...