ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองชิ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
8
14
22
1
รวมประถม
67
58
125
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
24
15
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
92
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...