ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอีมุย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
6
2
8
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
16
13
29
3
ป.1
3
5
8
1
ป.2
10
3
13
1
ป.3
6
11
17
1
ป.4
3
9
12
1
ป.5
6
4
10
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
31
38
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
51
98
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...