ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
2
3
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
5
3
8
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
6
7
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
22
25
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
27
28
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...