ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาตาหน่วย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
15
7
22
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
8
4
12
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
35
27
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
34
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...