ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดทับไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
28
59
2
อบ.3
40
40
80
3
รวม อบ.
71
68
139
5
ป.1
39
46
85
2
ป.2
45
36
81
2
ป.3
54
45
99
3
ป.4
59
67
126
3
ป.5
59
39
98
3
ป.6
51
48
99
3
รวมประถม
307
281
588
16
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
378
349
727
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...