ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกร่าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
22
11
33
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
5
12
17
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
52
53
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
64
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...