ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองคต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
16
25
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
22
26
48
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
5
15
20
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
2
9
11
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
45
55
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
81
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...