ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
11
14
25
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
2
9
11
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
33
35
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
49
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...