ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาหอม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
19
7
26
1
รวม อบ.
33
18
51
2
ป.1
8
13
21
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
7
13
20
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
52
74
126
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
92
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...