ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
10
10
20
2
ป.1
11
5
16
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
57
43
100
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
53
120
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...