ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดผักกาด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
23
19
42
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
6
5
11
1
รวมประถม
57
46
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
65
145
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...