ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าวิไล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
12
10
22
1
รวม อบ.
22
14
36
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
57
51
108
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
4
11
15
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
21
26
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
91
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...