ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแปลง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
15
26
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
24
25
49
2
ป.1
19
14
33
1
ป.2
19
15
34
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
13
13
26
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
96
75
171
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
100
220
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...