ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านจางวาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
25
16
41
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
11
4
15
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
56
46
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
62
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...