ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสนาดก์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
6
13
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
17
34
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
12
4
16
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
61
43
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
60
138
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...