ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
6
18
1
อบ.2
13
7
20
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
40
25
65
3
ป.1
10
11
21
1
ป.2
12
17
29
1
ป.3
17
22
39
1
ป.4
13
11
24
1
ป.5
15
17
32
1
ป.6
14
16
30
1
รวมประถม
81
94
175
6
ม.1
14
14
28
1
ม.2
17
24
41
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
46
46
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
167
165
332
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...