ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
18
7
25
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
36
23
59
3
ป.1
17
11
28
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
14
18
32
1
ป.4
17
22
39
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
16
17
33
1
รวมประถม
86
92
178
6
ม.1
17
19
36
1
ม.2
13
14
27
1
ม.3
16
24
40
1
รวมมัธยมต้น
46
57
103
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
168
172
340
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...