ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสำโรง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
23
40
2
อบ.3
32
30
62
2
รวม อบ.
49
53
102
4
ป.1
29
18
47
2
ป.2
24
20
44
2
ป.3
28
29
57
2
ป.4
23
17
40
1
ป.5
34
22
56
2
ป.6
22
14
36
1
รวมประถม
160
120
280
10
ม.1
15
18
33
1
ม.2
12
19
31
1
ม.3
14
13
27
1
รวมมัธยมต้น
41
50
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
250
223
473
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...