ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
15
17
32
2
ป.3
10
13
23
2
ป.4
11
12
23
2
ป.5
10
7
17
1
ป.6
14
9
23
2
รวมประถม
69
68
137
10
ม.1
4
14
18
1
ม.2
3
12
15
1
ม.3
11
6
17
1
รวมมัธยมต้น
18
32
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
113
217
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...