ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินจำปา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
16
19
35
2
รวม อบ.
35
34
69
4
ป.1
23
21
44
2
ป.2
26
21
47
2
ป.3
30
38
68
2
ป.4
30
29
59
2
ป.5
17
30
47
2
ป.6
27
27
54
2
รวมประถม
153
166
319
12
ม.1
34
31
65
2
ม.2
35
27
62
2
ม.3
34
36
70
2
รวมมัธยมต้น
103
94
197
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
291
294
585
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...