ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
15
28
1
อบ.2
13
15
28
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
37
42
79
3
ป.1
21
17
38
2
ป.2
22
20
42
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
9
24
33
1
ป.5
21
19
40
1
ป.6
15
14
29
1
รวมประถม
100
110
210
7
ม.1
16
14
30
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
45
40
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
182
192
374
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...