ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
16
7
23
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
58
50
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
64
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...