ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองครก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
10
3
13
2
ป.1
18
16
34
2
ป.2
12
18
30
2
ป.3
13
15
28
1
ป.4
14
14
28
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
81
83
164
8
ม.1
11
18
29
1
ม.2
6
11
17
1
ม.3
10
15
25
1
รวมมัธยมต้น
27
44
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
130
248
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...