ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องกะพัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
13
26
1
อบ.2
23
16
39
2
อบ.3
30
14
44
2
รวม อบ.
66
43
109
5
ป.1
31
17
48
2
ป.2
38
27
65
2
ป.3
43
22
65
2
ป.4
40
20
60
2
ป.5
26
34
60
2
ป.6
35
29
64
2
รวมประถม
213
149
362
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
279
192
471
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...