ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก่งหางแมว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
5
15
1
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
16
12
28
1
รวม อบ.
37
25
62
3
ป.1
10
31
41
1
ป.2
19
20
39
1
ป.3
19
20
39
1
ป.4
18
21
39
1
ป.5
19
18
37
1
ป.6
21
17
38
1
รวมประถม
106
127
233
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
152
295
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...