ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกวัด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
11
28
3
ป.1
1
7
8
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
10
15
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
33
38
71
6
ม.1
8
3
11
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
7
3
10
1
รวมมัธยมต้น
21
6
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
55
126
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...