ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งวัว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
29
21
50
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
26
29
55
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
50
105
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...