ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองแหวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
10
29
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
26
19
45
2
ป.1
9
14
23
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
14
6
20
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
19
10
29
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
73
53
126
6
ม.1
13
19
32
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
10
11
21
1
รวมมัธยมต้น
35
40
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
134
112
246
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...