ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองไทร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
5
5
1
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
11
20
31
3
ป.1
4
12
16
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
31
40
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
60
102
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...