ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
14
11
25
1
รวม อบ.
31
24
55
3
ป.1
15
10
25
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
19
7
26
1
ป.4
12
13
25
1
ป.5
11
21
32
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
84
73
157
6
ม.1
11
9
20
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
15
8
23
1
รวมมัธยมต้น
36
26
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
123
274
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...