ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองลาว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
17
39
2
อบ.3
25
17
42
2
รวม อบ.
47
34
81
4
ป.1
27
15
42
2
ป.2
25
22
47
2
ป.3
27
20
47
2
ป.4
20
24
44
2
ป.5
27
28
55
2
ป.6
32
26
58
2
รวมประถม
158
135
293
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
169
374
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...