ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
34
26
60
2
อบ.3
30
22
52
2
รวม อบ.
64
48
112
4
ป.1
45
28
73
2
ป.2
26
33
59
2
ป.3
36
28
64
2
ป.4
33
29
62
2
ป.5
32
30
62
2
ป.6
34
19
53
2
รวมประถม
206
167
373
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
270
215
485
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...