ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดช้างข้าม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
10
8
18
1
ป.3
10
19
29
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
62
57
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
74
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...