ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นกระบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
10
4
14
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
22
11
33
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
50
49
99
6
ม.1
14
7
21
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
2
3
5
1
รวมมัธยมต้น
22
16
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
76
170
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...