ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
54
71
125
4
ม.2
51
54
105
4
ม.3
59
56
115
4
รวมมัธยมต้น
164
181
345
12
ม.4
80
84
164
6
ม.5
72
89
161
6
ม.6
57
86
143
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
209
259
468
18
รวมทั้งหมด
373
440
813
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...