ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
13
14
27
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
16
15
31
1
รวมประถม
78
80
158
6
ม.1
23
18
41
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
17
17
34
1
รวมมัธยมต้น
56
49
105
3
ม.4
25
13
38
1
ม.5
9
21
30
1
ม.6
10
15
25
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
44
49
93
3
รวมทั้งหมด
192
190
382
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...