ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
130
218
348
9
ม.2
117
228
345
9
ม.3
76
254
330
9
รวมมัธยมต้น
323
700
1,023
27
ม.4
82
182
264
10
ม.5
80
198
278
10
ม.6
77
203
280
9
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
239
583
822
29
รวมทั้งหมด
562
1,283
1,845
56
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...