ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
7
19
1
ม.2
18
23
41
1
ม.3
8
13
21
1
รวมมัธยมต้น
38
43
81
3
ม.4
14
7
21
1
ม.5
1
11
12
1
ม.6
5
7
12
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
25
45
3
รวมทั้งหมด
58
68
126
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...