ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
16
35
1
ม.2
27
17
44
2
ม.3
17
9
26
1
รวมมัธยมต้น
63
42
105
4
ม.4
9
6
15
1
ม.5
11
11
22
1
ม.6
7
16
23
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
27
33
60
3
รวมทั้งหมด
90
75
165
7
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...