ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนราชสาส์นวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
12
3
15
1
ม.2
13
9
22
1
ม.3
17
1
18
1
รวมมัธยมต้น
42
13
55
3
ม.4
15
8
23
3
ม.5
10
9
19
3
ม.6
9
8
17
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
34
25
59
9
รวมทั้งหมด
76
38
114
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...