ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
28
60
2
ม.2
21
25
46
2
ม.3
17
16
33
2
รวมมัธยมต้น
70
69
139
6
ม.4
19
10
29
2
ม.5
13
9
22
2
ม.6
15
15
30
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
47
34
81
6
รวมทั้งหมด
117
103
220
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...