ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
39
12
51
2
ม.2
35
20
55
2
ม.3
31
20
51
2
รวมมัธยมต้น
105
52
157
6
ม.4
14
17
31
2
ม.5
14
12
26
2
ม.6
14
12
26
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
42
41
83
6
รวมทั้งหมด
147
93
240
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...