ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
26
50
2
ม.2
17
15
32
2
ม.3
33
13
46
2
รวมมัธยมต้น
74
54
128
6
ม.4
16
11
27
2
ม.5
15
16
31
2
ม.6
9
19
28
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
40
46
86
6
รวมทั้งหมด
114
100
214
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...