ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
60
128
3
ม.2
63
57
120
3
ม.3
69
53
122
3
รวมมัธยมต้น
200
170
370
9
ม.4
37
53
90
3
ม.5
35
44
79
2
ม.6
26
46
72
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
98
143
241
7
รวมทั้งหมด
298
313
611
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...