ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
45
92
3
ม.2
66
65
131
3
ม.3
68
56
124
3
รวมมัธยมต้น
181
166
347
9
ม.4
40
34
74
3
ม.5
31
49
80
3
ม.6
37
40
77
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
108
123
231
9
รวมทั้งหมด
289
289
578
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...