ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
2
12
1
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
25
23
48
3
ป.1
9
4
13
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
0
10
10
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
26
30
56
6
ม.1
2
4
6
1
ม.2
4
4
8
1
ม.3
0
4
4
1
รวมมัธยมต้น
6
12
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
65
122
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...