ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
15
20
35
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
8
10
18
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
53
51
104
6
ม.1
11
11
22
1
ม.2
14
12
26
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
26
27
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
98
192
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...