ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
15
15
30
3
ป.1
7
8
15
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
13
4
17
1
ป.4
6
3
9
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
45
28
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
43
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...