ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำเพียก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
15
4
19
1
ป.3
10
6
16
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
8
1
9
1
รวมประถม
49
28
77
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
12
7
19
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
27
22
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
63
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...