ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
12
15
27
2
ป.1
2
9
11
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
2
7
9
1
ป.5
9
6
15
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
31
35
66
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
5
12
17
1
รวมมัธยมต้น
18
24
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
74
135
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...