ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
11
17
28
1
อบ.3
16
11
27
1
รวม อบ.
37
36
73
3
ป.1
18
11
29
1
ป.2
15
11
26
1
ป.3
12
19
31
2
ป.4
18
9
27
1
ป.5
14
16
30
1
ป.6
19
17
36
1
รวมประถม
96
83
179
7
ม.1
12
12
24
1
ม.2
18
13
31
1
ม.3
18
13
31
1
รวมมัธยมต้น
48
38
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
181
157
338
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...