ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนครบุรีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
42
40
82
3
อบ.3
52
33
85
3
รวม อบ.
94
73
167
6
ป.1
63
66
129
4
ป.2
86
71
157
5
ป.3
100
84
184
5
ป.4
92
83
175
5
ป.5
92
90
182
5
ป.6
78
76
154
4
รวมประถม
511
470
981
28
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
605
543
1,148
34
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...