ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
7
14
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
23
28
51
3
ป.1
10
13
23
1
ป.2
9
13
22
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
54
67
121
6
ม.1
15
14
29
1
ม.2
19
12
31
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
47
33
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
128
252
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...